Open Close

Emissiereducties in beeld

ClimateTracker graphic

Voor ClimateTracker maakte Streeff een infographic die laat zien hoe de door landen beloofde emissiereducties zich verhouden tot het doel van minder 2 graden opwarming. Hieronder ziet u de geanimeerde variant.