Open Close

Website voor huisartsenpraktijken

Online presence als verlengstuk van praktijk

Voor een patient is een website meestal het eerste contactpunt met de huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum.

Streeff ontwierp en bouwde een interface die het contact tussen praktijk en patiënt zo efficiënt en prettig mogelijk maakt.

De website maakt het mogelijk om online afspraken maken, eenvoudige vragen per E-mail te stellen. Daarnaast is alle informatie over de praktijk en over lokale medische voorzieningen makkelijk op de site te vinden.

Hierbij is een duidelijke scheiding gemaakt tussen urgente en niet-urgente informatie en veel aandacht besteed aan gebruiksvriendelijkheid, snelheid en toegankelijkheid.

De site is nu door vrijwel alle patienten omarmd waardoor de telefoon nu alleen voor urgente zaken wordt gebruikt.

Website voor huisartsenpraktijken